Giỏ hàng ({{ carts.count }} sản phẩm)
[{{ $index + 1 }}] {{ key }}{{ cart_item.id }}

{{ cart_item.option_selected_tag }}Đã chọn ({{ list_checked.length }} sản phẩm)
Đã chọn ({{ list_checked.length }} sản phẩm)
 • Tên người nhận:
 • Facebook:
 • Số điện thoại:
 • Địa chỉ nhận hàng:
 • Quận/Huyện:
 • Tỉnh/Thành phố:
 • Phương thức nhận hàng:
 • Ghi chú:

[{{ $index + 1 }}] {{ key }}{{ cart_item.id }}

{{ cart_item.option_selected_tag }}Tạo đơn hàng thành công!!!

Mã đơn hàng: # {{ order_number }}

Giá trị đơn hàng [tạm tính]: {{ total_amount | currency:' ':0 }} đ

Đã đặt cọc: {{ paid_amount | currency:' ':0 }} đ

Số tiền cần đặt cọc là :

{{ prepaid_amount | currency:' ':0 }} đ[70% giá trị đơn hàng]

Vui lòng nạp tiền trước khi thanh toán đơn hàng

{{ balance_info.company_information.Website }} xin chân thành cảm ơn quý khách !

Thanh toán trực tiếp tại kho hàng

Vui lòng đến kho hàng của công ty để thanh toán

 • Địa chỉ: {{ balance_info.company_information.Address }}
 • Điện thoại:
 •       + Hotline:  +{{ balance_info.company_information.Hotline1 }} | +{{ balance_info.company_information.Hotline2 }}
 •       + Kế toán:  +{{ balance_info.company_information.Hotline1 }} | +{{ balance_info.company_information.Hotline2 }}

Thanh toán trực tiếp tại văn phòng

Vui lòng đến văn phòng công ty để thanh toán:

 • Địa chỉ: {{ balance_info.company_information.Address }}
 • Điện thoại:
 •       + Hotline:  +{{ balance_info.company_information.Hotline1 }} | +{{ balance_info.company_information.Hotline2 }}
 •       + Kế toán:  +{{ balance_info.company_information.Hotline1 }} | +{{ balance_info.company_information.Hotline2 }}

Tỷ giá:
{{ exchange_rate(val) }} ₫/1 {{ key }}
Tổng sản phẩm:
{{ val.length }}
Tổng số lượng:
{{ sum_item_count(val) }}
Tổng giá trị sản phẩm:
{{ getpriceSum(val) | currency:' ':2 }} [{{ getpricevndSum(val) | currency:' ':0 }} ₫]
Tổng phí ship nội địa:
{{ getshippingSum(val) | currency:' ':2 }} [{{ getshippingvndSum(val) | currency:' ':0 }} ₫]
Tổng phí dịch vụ:
{{ getserviceSum(val) | currency:' ':2 }} [{{ getservicevndSum(val) | currency:' ':0 }} ₫]
Tổng giá trị đơn hàng:
{{ gettotalSum(val) | currency:' ':2 }} [{{ gettotalvndSum(val) | currency:' ':0 }} ₫]

Tỷ giá:
{{ exchange_rate(val) }} ₫/1 {{ key }}
Tổng sản phẩm:
{{ val.length }}
Tổng số lượng:
{{ sum_item_count(val) }}
Tổng giá trị sản phẩm:
{{ getpriceSum(val) | currency:' ':2 }} [{{ getpricevndSum(val) | currency:' ':0 }} ₫]
Tổng phí ship nội địa:
{{ getshippingSum(val) | currency:' ':2 }} [{{ getshippingvndSum(val) | currency:' ':0 }} ₫]
Tổng phí dịch vụ:
{{ getserviceSum(val) | currency:' ':2 }} [{{ getservicevndSum(val) | currency:' ':0 }} ₫]
Tổng giá trị đơn hàng:
{{ gettotalSum(val) | currency:' ':2 }} [{{ gettotalvndSum(val) | currency:' ':0 }} ₫]

Liên hệ với chúng tôi